Spotkane po drodze i przy Syrenich Stawach

Oto jakie ptaki spotkałem po drodze do Syrenich Stawów i na samych stawach. Zadomowiły się łabędzie i kaczki. Codziennymi gośćmi są czaple siwe. Na fotografiach są:  trzcinniczek, łabędż, czapla siwa, zięba, paszkot, podlot sroki, kos (r. ż)