Piękno przyrody – motywy roślinne – kwiaty

Wędrując po parkach Szczecina, lesie – spoglądając na otaczającą nas przyrodę zaczynamy dostrzegać jej piękno. Z każdą wycieczką jesteśmy bardziej spostrzegawczy. Dostrzegamy piękno natury w różnych jej kształtach. Natura nie jeden raz potrafi nas zadziwić, zaskoczyć. Zapraszam do świata przyrody.