Ptaki z Parków Szczecińskich

To jest wynik moich spacerów po parkach szczecińskich i pobliskim lesie ( w pobliżu mojego osiedla ). Z dużą ciekawością podpatruję przyrodę, życie ptaków i piękne kolorowe motyle. Poznaję ich zwyczaje bym  mógł zbliżyć się do nich jak najbliżęj, licząc na wykonanie jak najlepszego zdjęcia. Oto zdjęcia  z moich obserwacji ptaków. Zapraszam
Na fotografiach są następujące ptaki: dzięcioł zielony, sójka, zięba, mazurek, paszkot, kos, pliszka siwa , pełzacz leśny, sikorka modra.