Syrenie Stawy

Pod koniec marca poszedłem na przechadzkę w okolice Syrenich Stawów. Po drodze przyglądałem się budzącej się do życia przyrodzie. Nad stawami zobaczyłem krążącą czaplę. Zatrzymałem się, obserwowałem jej lot. W powietrzu czuło się wiosnę. Po stawie pływały łabędzie. Sfotografowałem krajobraz i ruszyłem dalej przed siebie.