Przyroda, ptaki,motyle, ważki.

Ostatnio będąc nad brzegiem Syrenich Stawów udało mi się zrobić kilka ciekawych ujęć Trzciniaka.Ptaki te żyjące w nabrzeżnych trzcinach są bardzo głośne, radosne, ja powiedziałbym, że pięknie śpiewają. Przy okazji dodałem fotografie motyli i krążących przy brzegu ważek. Syrenie Stawy to miejsce godne częstych odwiedzin. Można tam spotkać jeszcze czaple siwe. W poprzednim roku spotkałem tam jeszcze rusałki: pawik, admirała i rusałkę żałobnika.